Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy pod adresem www.tasmuj.pl zwany dalej SKLEPEM prowadzony jest przez Net Convertis Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 60-361) przy ul. Wolsztyńskiej 7/4, NIP: 7792426562, REGON: 360237000 zwanej dalej Net Convertis.

Zamówienia

2. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej SKLEPU, poczty elektronicznej na adres: sklep@tasmuj.pl oraz pod numerem telefonu +48 690 611 553.
3. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest do chwili otrzymania przez Net Convertis zapłaty za zamówienie.
4. Anulowanie zamówienia możliwe jest do chwili jego wysłania do Kupującego.
5. Cena podana przy oferowanym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
6. Wszystkie ceny towarów oferowanych przez Net Convertis obejmują należny podatek od towarów i usług (podatek VAT).
7. Realizacja zamówienia następuje najpóźniej w terminie 3 dni od dnia otrzymania zapłaty za towar (w przypadku wyboru płatności przelewem oraz płatności za pośrednictwem systemu PayU) lub w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia przez Kupującego (w przypadku wyboru płatności gotówką przy odbiorze lub płatności za pobraniem). 
8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Wszystkie towary oferowane przez Net Convertis są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Płatność

10. Dopuszcza się następujące formy płatności:
a) przelew na rachunek bankowy Net Convertis,
b) zapłata za pośrednictwem systemu PayU,
c) płatność za pobraniem (płatność gotówką kurierowi przy odbiorze towaru).

Dostawa

11. Dostawa zamówionego towaru realizowana jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DHL - według wyboru Kupującego. Paczki gabarytowe dostarczane są przez kuriera DPD.
12. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
13. Przed odbiorem zamówionego towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki i w razie zastrzeżeń zażądać od przewoźnika sporządzenia protokołu szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z Net Convertis.

Odbiór osobisty
14. Odbiór osobisty zamówienia w siedzibie firmy możliwy jest jedynie po dokonaniu przedpłaty i otrzymaniu potwierdzenia, że zamówienie jest gotowe do odbioru. 

Prawo odstąpienia od umowy

15. Kupujący, który złożył zamówienie może od niego odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zamówionego towaru (wzór oświadczenia do pobrania).

Reklamacje

16. Reklamacje można składać osobiście w siedzibie Net Convertis, pisemnie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@tasmuj.pl.

Dane osobowe

17. Dane osobowe Kupujących oraz osób, które zarejestrowały konto w sklepie, nie są udostępniane osobom trzecim, a ich pozyskiwanie i gromadzenie ma na celu wyłącznie umożliwienie realizacji zamówień.
18. Administratorem danych osobowych jest Net Convertis.
19. Kupujący oraz osoby, które zarejestrowały konto w sklepie mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Postanowienia końcowe

20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.
21. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18.12.2014 r.